Onderzoek impact DCD op het dagelijks leven.

Summers, Larkin en Dewey (2008)

In Australië en Canada onderzochten Summers en collega’s (Summers, Larkin, & Devey, 2008a) welke impact motorische problemen hebben op het dagelijkse leven van ouders en kinderen met DCD. Aan de ouders van jonge (5-7 jaar) en iets oudere (8-9 jaar) kinderen met en zonder DCD werd gevraagd om een typische schooldag te beschrijven, een niet zo typische dag, en hoe weekend routines daarvan afwijken. Uit deze studie bleek dat kinderen met DCD meer structuur en assistentie kregen, en dat de ouders minder zelfstandigheid van die kinderen verwachtten. Kinderen met DCD moesten voordurend aangespoord worden, en hadden meer structuur nodig om de ochtendtaken op tijd af te werken. Ze bleken veel gelukkiger te zijn tijdens het weekend en de vakanties, door de relaxte sfeer zonder tijdsdruk, en zonder de taken en routines van een schooldag.

Om te begrijpen hoe leeftijd, cultuur en problemen met motorische coördinatie de activiteiten van het dagelijks leven beïnvloeden, gebruikten Summers, Larkin en Dewey (2008b) focusgroepen en diepte-interviews bij dezelfde Australische en Canadese ouders om activiteiten van het dagelijks leven van jonge (5-7 jaar) en iets oudere (8-9 jaar) kinderen met en zonder DCD te onderzoeken. In vergelijking met een normaal ontwikkelende leeftijdsgroep hadden kinderen met DCD meer moeilijkheden met aankleden, persoonlijke hygiëne, en eetvaardigheden. Problemen met controle over de houding en fijn-motorische vaardigheden droegen bij tot die mindere prestaties. Zoals verwacht verbeterde de competentie bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven bij de oudere kinderen met en zonder DCD, en waren er weinig verschillen bij het uitvoeren van taken van het dagelijks leven tussen normaal ontwikkelende kinderen in Australië en Canada. De motorische problemen van kinderen met DCD hadden algemeen een significante impact bij het uitvoeren van een hele waaier aan dagelijkse activiteiten.

Wang en collega’s (2009)

Een onderzoek van Wang en collega’s (2009) in Taiwan bij 16 kinderen met DCD, 25 met vermoedelijk DCD en 63 kinderen zonder motorische problemen bracht significante verschillen tussen de groepen aan het licht wat betreft functioneren thuis en op school. Daaruit blijkt nog maar eens hoe pervasief de stoornis ingrijpt op het dagelijks functioneren van kinderen. Het betreft niet alleen complexe activiteiten als verzorging, manipulatie en spelactiviteiten, maar ook basisvaardigheden als aankleden. Daarnaast scoorden ze ook lager op vaardigheden nodig voor onderwijsactiviteiten, zoals gebruik van materialen en veranderen van positie, en met de academische prestatie zelf. Er werden in het bijzonder problemen gevonden met beweging tijdens de recreatie, een bevestiging van eerder onderzoek dat aan het licht bracht dat kinderen met bewegingsmoeilijkheden minder spelen en zich vaker terugtrekken bij fysieke activiteiten, spel en sport.

Cairney, Hay, Veldhuizen, Missiuna en Faught (2009)

Vond een persistent verschil in activiteitsgraad tussen kinderen met DCD en hun normaal ontwikkelende leeftijdgenoten. Dit verschil deed zich zowel voor in georganiseerde als in vrije spel activiteiten. In vrij spel groeit het verschil met de tijd, terwijl het in georganiseerd spel min of meer constant blijft. Maar men vond ook een belangrijk sexe-verschil. Jongens rapporteren sowieso meer participatie in actief spel dan meisjes, maar bij jongens met DCD neemt de activiteitsgraad toe, terwijl die bij meisjes daalt. Een verklaring voor dit fenomeen zou kunnen liggen in de verschillende waarde die jongens en meisjes hechten aan actief zijn.

Nevill,Lane en Koutedakis (2009)

DCD wordt in verband gebracht met condities als obesitas en risico op cardio-vasculaire aandoeningen bij volwassenen. Kinderen met DCD rapporteren al een lager niveau van fysieke activiteit, mogelijks door zich terug te trekken van of door uitsluiting door leeftijdgenoten, omdat ze te zwaar zijn, obees, en een lager niveau van aerobic power hebben dan normale kinderen. In haar onderzoek bij 177 Griekse 12-jarigen vond Tsiotra, Nevill,Lane en Koutedakis (2009) een hoger BMI, en lagere scores op een aantal fitness-testen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien BMI stijgt door een meer sedentaire levensstijl, en een hoger BMI de prestatie op fysieke activiteiten beïnvloedt.

Wu en collega’s (2010)

Wu en collega’s (2010) vergeleken een groep van 20 kinderen met DCD met een controlegroep, en kwamen tot de bevinding dat de kinderen met DCD niet alleen een 800m-looptest trager aflegden, maar ook dat zij een lagere piek in zuurstofconsumptie hadden, maw de cardio-pulmonaire fitheid bij kinderen met DCD is slechter dan die bij kinderen zonder DCD

Rivard en collega’s (2007)

Een studie van Rivard en collega’s (2007) ging na of het geslacht van een kind, gedrag en het soort motorische problemen de leerkracht beïnvloeden bij hun bezorgdheid voor en het beoordelen van het belang van een interventie bij kinderen met motorische problemen. Een significante interactie werd gevonden tussen het geslacht van het kind en het soort motorisch probleem voor de mate van bezorgdheid bij de leerkracht. Zij uitten meer bezorgdheid over grof-motorische prestaties bij jongens dan over fijn-motorische problemen, en juist meer over de fijn-motorische problemen bij meisjes dan over de grof-motorische problemen. Dezelfde trend vond men ook voor het belang dat men hechtte aan interventie, hoewel ze niet significant was. Het type motorisch probleem op zich beïnvloedde ook de perceptie van de leerkrachten. Ze rapporteerden meer algemene bezorgdheid en vonden interventie belangrijker bij kinderen die grof-motorische problemen hadden dan bij kinderen met fijn motorische problemen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s